ผู้พิพากษาแก้ไขผลของคดีความ มูลค่า 3,000 ล้านบาท – ‘ตาม คำสั่งของ รองนายกรัฐมนตรี’

พิพากษากลับคำตัดสินของศาล “เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า” เพื่อ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ กรรมาธิการธรรมาภิบาล และสิ่งเหล่านี้ ก็ได้นำความตายมาสู่ เนติบัณฑิตชาวอังกฤษ     รองนายกรัฐมนตรีและผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของประเทศไทย คือบุคคลที่สั่งให้มีการ เปลี่ยนแปลงผลของคดีความที่มีความเสียหายมูลค่า 3 พันล้านบาท (74ล้านปอนด์) เกี่ยวพันกับนักการเมืองที่ทุจริต นาย วิษณุ

Read more